Skip Navigation
 

Historia

SEKCJA NARCIARSKA W LATACH 1984 - 1996

 
Klub popadł w poważne kłopoty finansowe i pozostał bez środków na działalność statutową. Efektem było niemal całkowite zaniechanie naboru młodzieży do sekcji narciarskiej w latach 1979 - 83. Sytuacja ta zmusiła do skoncentrowania się na szkoleniu kilku wyselekcjonowanych zawodników, co spowodowało w następnych latach lukę w kadrze zawodniczej, której nie można już było zapełnić. Do tego klub nie posiadał własnej bazy treningowej a korzystał jedynie z obiektów Ośrodka Sportowego "Start", za które musiał płacić. To wszystko doprowadziło do poważnego obniżenia poziomu sportowego zawodników. Dopiero począwszy od 1985 r. sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać, kiedy to klub wyszedł z kłopotów finansowych, rozszerzając działalność gospodarczą w postaci Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych.
W 1984 r. zatrudniono byłych zawodników jako instruktorów sekcji narciarskiej, przydzielając im szkoły w Głębcach, Centrum i Jaworniku. Zrobili nabór w najmłodszych kategoriach wiekowych, lecz na wyniki ich pracy należało poczekać jeszcze parę lat. W sezonie 1984/85 szkolenie prowadzone było przez siedmiu instruktorów narciarstwa klasycznego. Byli nimi: Henryk Cieślar, Bronisław Cieślar, Anna Podżorska - biegi, Jan Szturc, Andrzej Soból - skoki i kombinacja, Bolesław Klęczek, Józef Kujawa - biathlon.
Biorąc pod uwagę wyniki sportowe w sezonie 1984/85 do wyróżniających się zawodników należeli: Bronisław Cieślar, Anna Podżorska, Iwona Senger, Czesław Miłkoś, Tadeusz Małyjurek - będący członkiem kadry narodowej oraz juniorzy młodsi Dariusz Cieślar, Leszek Gucwa, Wioletta Kobielusz, którzy byli w tym czasie uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Jednym z ważniejszych osiągnięć tego okresu było zajęcie III trzeciego miejsca na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży przez Wiolettę Kobielusz w 1985 r., która po tym występie została powołana do kadry narodowej juniorów. Dobre rezultaty uzyskiwała sztafeta młodzików, którą opiekował się Bronisław Cieślar. W kombinacji norweskiej wyróżniali się Jan Szturc, Zdzisław Pietras, Andrzej Wantulok, Jan Czyż, który zajął czwarte miejsce w rankingu BOZN oraz Marcin Grenda - V miejsce w rankingu BOZN w sezonie 1985/86. Na wyróżnienie zasługuje także sztafeta młodzików w kombinacji norweskiej, która zajęła III miejsce w Pucharze Polski, w składzie: Paweł Gomola, Jan Czyż, Jan Byrt, Piotr Cieślar.
W latach 1986-90 następował stały wzrost poziomu sportowego zawodników klubu, nie potwierdzony jednak czołowymi lokatami na zawodach ogólnopolskich. Szczególnie zauważalna była praca z młodzieżą w szkołach podstawowych podległych klubowi, a efektem był stały napływ narybku narciarskiego do grupy juniorów młodszych oraz wzrost poziomu sportowego młodzików. W rankingu BOZN czołowe lokaty zajmowali tacy młodzicy jak: Joanna Legierska, Alicja Jasińska, Jan Byrtus, Krzysztof Cieślar, Paweł Szarzec - biegacze, Marek Śliwka, Wiesław Cieślar, Rafał Lederer, Tomasz Cieślar - kombinatorzy. W 1987 r. grupa biegaczy została wzmocniona trójką zawodników MKS Istebna, którzy w tym czasie zakończyli naukę w SMS w Zakopanem. Byli to: Teresa Juroszek - członkini kadry narodowej juniorów, Jacek Suszka oraz Mirosław Kukuczka.
W latach 1986-89 do czołowych zawodników w kraju należeli tacy biegacze jak: Anna Podżorska - zajmująca miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów pucharowych, szósta w biegu na 20 km w MP w 1988 r., Jerzy Cieślar - plasujący się w pierwszej dziesiątce Pucharu Polski. Byli oni jedynymi zawodnikami grupy seniorów, reprezentującymi w tym okresie barwy klubu na arenie krajowej. Klub posiadał także grupę utalentowanych juniorów na czele z Iwoną Senger, która zajęła V miejsce na MP juniorów w 1987 r. Dalszą karierę uniemożliwiła jej choroba. Wraz z koleżankami klubowymi Teresą Juroszek i Wiolettą Kobielusz, wywalczyła V miejsce w MP seniorów '1987 w biegu rozstawnym. Ponadto juniorka W. Kobielusz zajęła VI i VIII miejsce na MP juniorów w Dusznikach Zdroju. W sezonie 1987/88 do wyróżniających się juniorów należał także Mirosław Kukuczka, dwa razy dziesiąty w biegach na 10 km i 15 km w MP juniorów. Na tych mistrzostwach sztafeta klubowa w składzie: Mirosław Kukuczka, Dariusz Cieślar, Jacek Suszka zajęła V miejsce. Na uwagę zasługuje VII miejsce w biegu na 10 km na OSM w Dusznikach Zdroju, wywalczone przez juniora młodszego Andrzeja Cieślara. Zawodnicy ci zajmowali także wysokie miejsca w zawodach Pucharu Polski. Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w grupie skoczków i kombinatorów, gdzie brakowało zawodników w grupach seniorów i juniorów. Do wyróżniających się zawodników można zaliczyć Marcina Grendę, który zajął VI miejsce na OSM w 1987 r. w grupie juniorów młodszych.
W sezonie 1987/88 pojawiło się kilku młodych, utalentowanych skoczków, którzy w Pucharze PZN zajmowali wysokie miejsca: Marek Kazimierczak - VI, Marek Pilch - IX, Mariusz Szturc - XI. Brakowało jednak takiego zawodnika, który mógłby nawiązać do tradycji medalowych klubu lub byłby reprezentantem kraju. Przełomową datą był 1987 rok, kiedy to klub wystąpił ze Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start", stając się klubem środowiskowym. Decyzja ta spowodowana została brakiem jakichkolwiek dotacji z Rady Głównej, co wiązało się z koniecznością szukania innych Ąródeł dochodu. Z chwilą wystąpienia ze Zrzeszenia, z nazwy klubu zniknął wyraz "Start". Od tego czasu klub stał się organizacją samodzielną, a nazwa brzmiała Klub Sportowy "Wisła" w Wiśle.
Aby móc nadal prowadzić działalność statutową, klub musiał zająć się na szerszą skalę działalnością gospodarczą, którą od 1989 r. było szycie konfekcji ochronnej i roboczej, usługi remontowo-budowlane oraz usługi transportowe. Jeśli chodzi o dział konfekcji, to po odejściu kierownictwa tego działu w 1990 r. ich następcy nie potrafili sprostać stawianym im wymaganiom i jego działalność została przerwana w połowie 1990 r., zamykając się zyskiem około 10 mln. zł. Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa w dziale remontowo-budowlanym, kiedy to nieodpowiednie kierowanie doprowadziło klub na skraj bankructwa. Dzięki wydatnej pomocy działaczy i olbrzymiemu zaangażowaniu ówczesnego prezesa Andrzeja Wąsowicza, udało się rozpocząć nową działalność gospodarczą, którą było prowadzenie parkingów i targowiska na terenie miasta Wisły. Było to możliwe dzięki przychylnej postawie władz miasta.
Pomimo trudnej sytuacji udało się zapewnić ciągłość szkolenia dzieci i młodzieży, wyposażając je w odpowiedni sprzęt sportowy i umożliwiając im start w zawodach. Sezony 1989 i 1990 wypadły jednak fatalnie, gdyż zawodnicy klubu prawie zupełnie nie liczyli się na arenie krajowej. Powodem tej sytuacji był rozpad grupy seniorów, którzy zostali powołani do odbycia służby wojskowej. Mirosław Kukuczka odbywał służbę wojskową w WKS Legia Zakopane, Dariusz Cieślar podjął studia na AWF w Warszawie, także Czesław Miłkoś i Jacek Suszka odbywali zasadniczą służbę wojskową. Niemal wszystkie zawodniczki zakończyły karierę sportową, zajmując się pracą szkoleniową. Natomiast brak zawodników w grupie juniorów spowodowany był zaniedbaniami w szkoleniu młodzieży na początku lat 80. Najmłodsi natomiast dopiero zaczynali uczyć się narciarskiego rzemiosła.
Po dwóch bardzo słabych sezonach nadeszły pierwsze sukcesy w postaci medali Mistrzostw Polski. Utalentowany skoczek Mariusz Szturc zdobył brązowy medal na OSM w Zakopanem w grupie juniorów młodszych w 1991 r. Kolejnym osiągnięciem było zdobycie III miejsca przez Mirosława Kukuczkę w MP seniorów w Zakopanem w biegu na 50 km i brązowego medalu w MP juniorów przez Andrzeja Cieślara w biegu na 15 km, IV miejsca w biegu na 30 km i VII na 10 km. W pozostałych zawodach pucharowych Andrzej Cieślar plasował się w pierwszej trójce, zajmując ostatecznie III miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski. Podobnie Mirosław Kukuczka, który w zawodach pucharowych zajmował miejsca od pierwszego do piątego, zajął oststecznie V lokatę w końcowej punktacji PP. Poza tymi wynikami, świetnie spisywali się najmłodsi skoczkowie, trenujący pod opieką instruktora Jana Szturca, triumfując w cyklu okręgowych zawodów "Nadzieje Beskidzkie".
W 1991 r. została przeprowadzona weryfikacja etatów w klubie, po której pozostali w pracy tylko dwaj instruktorzy. Bronisław Cieślar zajmował się konkurencjami biegowymi, natomiast Jan Szturc opiekował się skoczkami i dwuboistami. Ponadto w administracji klubu były zatrudnione tylko dwie osoby na pełnym etacie i dwie w niepełnym wymiarze. Można powiedzieć, że ta "rewolucja kadrowa" nie przeszkodziła w osiąganiu coraz to lepszych wyników sportowych. Przykładem tego są następne lata działalności sekcji narciarskiej, kiedy to w sezonach 1991/92/93/94 biegacze, skoczkowie i kombinatorzy zdobyli w sumie 44 medale Mistrzostw Polski, w tym 19 złotych.
Sezon narciarski 1991/92 był bardzo udanym dla skoczków, którzy wywalczyli 7 medali na Mistrzostwach Polski, w tym 3 złote w drużynowym konkursie skoków młodzików, w drużynowej kombinacji norweskiej młodzików (Sławomir Wantulok, Adam Małysz, Mariusz Szturc) oraz Mariusz Wantulok indywidualnie w otwartym konkursie skoków. Nadto Aleksander Bojda został srebrnym i brązowym medalistą MP juniorów młodszych w skokach, a Tomasz Wawrzacz zdobył brązowy medal w kombinacji norweskiej i razem z Arkadiuszem i Sławomirem Wantulokami, złoto w drużynowym konkursie skoków. Do wyróżniających się zawodników należeli Sylwester Makarski i Rafał Juroszek. Wysoką formę prezentował także Mariusz Szturc, który w MP seniorów zajął IX pozycję, zostając powołanym do kadry narodowej. W pozostałych zawodach pucharowych plasował się w pierwszej trójce, niestety w sezonie 1991/92 nie rozegrano MP juniorów młodszych, co pozbawiło go szans medalowych.
Gorzej przedstawiała się sytuacja w grupie biegaczy, skąd ubył Andrzej Cieślar, który rozpoczął studia na AWF w Katowicach i bronił barw AZS Katowice, zajmując czołowe lokaty w zawodach pucharowych i MP. Ponadto reprezentował kraj na Zimowej Uniwersjadzie w Zakopanem w 1993 r. zajmując VI miejsce w biegu sztafetowym. Drugim seniorem był Mirosław Kukuczka, który w MP w 1992 r., zajął IX miejsce w biegu na 30 km oraz VI m. w Memoriale B. Czecha. Trzecim seniorem był Adam Podżorski, były reprezentant klubu w biathlonie, który po powrocie z wojska nie zdołał odzyskać wysokiej formy. Z pozostałych biegaczy na wyróżnienie zasługuje junior młodszy Paweł Szarzec oraz dzieci startujące w cyklu zawodów "Nadzieje Beskidzkie" - Anna Cieślar, Joanna Małysz, Marcin Wałach, Krzysztof Hatlas, tworzący mocną grupę, która plasowała się w czołówce okręgu.
Przed sezonem 1992/93 sekcja kombinacji norweskiej i skoków liczyła 12 zawodników w kategoriach od dzieci do juniora. Szkoleniem zajmował się instruktor Jan Szturc. Jego podopieczni odnieśli duży sukces podczas Mistrzostw Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów, zdobywając 16 medali, w tym 6 złotych. Do najlepszych zawodników należeli: Adam Małysz - zdobywca 1 srebrnego i 1 brązowego medalu indywidualnie oraz 2 złotych i 1 srebrnego drużynowo, Aleksander Bojda - 1 złoty indywidualnie i 3 złote drużynowo, Mariusz Wantulok - 2 brązowe indywidualnie i 3 złote drużynowo, Arkadiusz Wantulok - 1 srebrny i 2 brązowy indywidualnie oraz 2 złote i 1 srebrny drużynowo, Sławomir Wantulok - 1 brązowy indywidualnie i 1 złoty drużynowo, Mariusz Szturc - 1 srebrny indywidualnie i 1 złoty drużynowo, Tomasz Wawrzacz - 2 złote i 1 srebrny drużynowo, Mirosław Kędzior - 1 złoty i 1 srebrny drużynowo, Rafał Juroszek - 1 złoty drużynowo. W Mistrzostwach Polski seniorów wystartowało trzech juniorów młodszych: Adam Małysz, Aleksander Bojda i Mariusz Wantulok. Zdobyli oni IV miejsce w kombinacji drużynowej oraz V miejsce w drużynowym konkursie skoków. Ponadto w Mistrzostwach świata Juniorów uczestniczył Mariusz Szturc. W klasyfikacji generalnej PZN zawodnicy KS "Wisła" zajęli drużynowo II miejsce za TS "Wisła" Zakopane. Na uwagę zasługują również bracia Grzegorz i Piotr Śliwkowie, którzy wiedli prym w zawodach "Nadzieje Beskidzkie". Niestety sezon ten zakończył się pechowo dla Tomasza Wawrzacza, który na skutek odniesionej kontuzji w konkursie skoków na Małej Krokwi w Zakopanem, został wyeliminowany z dalszego uprawiania sportu. Po sezonie nie przystąpił do treningów także Mariusz Szturc, co było spowodowane kłopotami osobistymi. Trzeba tutaj nadmienić, że był on w tym czasie członkiem kadry narodowej.
Zawodnicy klubu prezentowali z roku na rok coraz wyższy poziom, co wiązało się także z konsekwencją prowadzenia przygotowań na odpowiednich obiektach. Klub dysponował jedynie skoczniami K-15, K-24, K-40, co zmusiło jego kierownictwo do szukania innych obiektów treningowych. Problem rozwiązano dojeżdżając na treningi i zawody do Czech, głównie do Rożnova (K-70) i Frensztatu (K-90), co pozwoliło młodym zawodnikom klubu na podnoszenie swoich umiejętności oraz na kontakt z czołowymi skoczkami Czech, Słowacji i innych państw, których zawodnicy startowali także w Czechach.
Pierwsze treningi w sezonie zimowym 1993/94 były utrudnione z powodu braku śniegu. Zmusiło to zawodników do dojazdów na jednodniowe treningi do Zakopanego. Starania te dały jednak konkretne efekty w postaci 16 medali Mistrzostw Polski. Najwięcej, bo aż dziewięć medali(!) wywalczył Adam Małysz, który zdobył tytuł mistrza i wicemistrza Polski seniorów i juniorów, tytuł wicemistrza Polski w kombinacji norweskiej juniorów, mistrza Polski w kombinacji juniorów młodszych indywidualnie i drużynowo, tytuł mistrza Polski w sprincie parami w kombinacji norweskiej juniorów młodszych oraz brązowy medal w drużynowym konkursie skoków seniorów. Drugim wybijającym się zawodnikiem był Aleksander Bojda, dwukrotny mistrz Polski w skokach juniorów młodszych, mistrz Polski w sprincie parami, mistrz Polski w drużynowej kombinacji juniorów młodszych oraz brązowy medalista drużynowego konkursu skoków seniorów. Startował on także w Pucharze świata "B" w Szczyrku, w którym zajął VIII miejsce. Jesienią 1993 r. został uczniem Międzynarodowego Gimnazjum Sportowego w Stams (Austria), gdzie startując w mistrzostwach Austrii zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nie mniejszymi wynikami mogli się poszczycić tacy zawodnicy, jak Mariusz Wantulok - srebrny medalista Mistrzostw Polski w skokach juniorów młodszych, mistrz Polski w drużynowej kombinacji norweskiej juniorów młodszych oraz brązowy madalista drużynowego konkursu skoków seniorów. W grupie młodzików prym wiódł Mirosław Kędzior - mistrz Polski w kombinacji norweskiej młodzików indywidualnie, drużynowo i parami. Do tych medali dołożył jeszcze brązowy medal MP w sztafecie biegowej, w której startował z kolegami z grupy biegaczy. W drużynowej kombinacji norweskiej wraz z Kędziorem startowali Sławomir Wantulok - zdobywca tytułu mistrza Polski młodzików w sprincie parami oraz Jakub Michalczuk. W najmłodszych kategoriach wiekowych wyróżniali się bracia Grzegorz i Piotr Śliwkowie, Tomisław Tajner, Rafał Juroszek, którzy zajmowali czołowe miejsca w zawodach cyklu "Nadzieje Beskidzkie".
Jeżeli chodzi o sekcję biegów narciarskich, to nie mogła ona poszczycić się takimi osiągnięciami, jak sekcja skoków i kombinacji norweskiej. Niemniej praca trenera Bronisława Cieślara przyniosła wymierne efekty w postaci kilku medali Mistrzostw Polski w grupie młodzików. W latach 1991-1995 klub nie posiadał żadnego juniora ani seniora. Skoncentrowano się natomiast na pracy z młodzieżą, której celem było stworzenie w przyszłości silnej grupy biegaczy. W skład tej grupy wchodziło dwunastu zawodników. Do najbardziej wyróżniających się należeli Joanna Małysz, Alicja Brudny, Anna Cieślar, Janusz Cieślar, Marcin Wałach, Krzysztof Hatlas, Andrzej Madzia oraz z grupy dzieci - Marynia Cieślar, Agnieszka Brudny, Jakub Jędrzejek. Zawodnicy ci w sezonie 1992/93 zajmowali czołowe lokaty w rankingu BOZN i cyklu zawodów "Nadzieje Beskidzkie".
Bardzo udanym był dla nich sezon 1993/94, kiedy to zdobyli trzy medale Mistrzostw Polski. Joanna Małysz została brązową medalistką w biegu na 3 km techniką klasyczną oraz zajęła IV miejsce w biegu na 5 km techniką łyżwową. Alicja Brudny w tych biegach zajęła kolejno IV i IX miejsce, natomiast Anna Cieślar była VI w biegu na 3 km. Wśród młodzików najlepiej wypadł Janusz Cieślar, zdobywając brązowy medal w biegu techniką klasyczną i plasując się na VII miejscu w biegu techniką łyżwową. Krzysztof Hatlas zajął VI a Marcin Wałach IX miejsce w biegu techniką klasyczną. Młodzicy odnieśli duży sukces zdobywając w w/w składzie brązowy medal MP w sztafecie, natomiast młodziczki zajęły w sztafecie IV miejsce. Sezon ten był udany. Zawodnicy poczynili duże postępy sportowe, co świadczyło o ich prawidłowym rozwoju i talencie. Po zakończeniu sezonu 1993/94 Marcin Wałach rozpoczął naukę w SMS w Zakopanem.
W sezonie 1992/93 KS "Wisła" przejął dwudziestu zawodników wraz z trenerem Józefem Michałkiem z rozwiązanego w 1992 r. LKS "Wisła-Istebna". Zawodnicy ci przez jeden sezon startowali w barwach KS "Wisła", zdobywając dla klubu trzy medale MP. Wicemistrzem Polski juniorów młodszych na rok 1993 został Rafał Małyjurek, Robert Rucki i Artur Bury zdobyli natomiast brązowe medale w MP młodzików. W następnym sezonie cała ta grupa przeszła do nowo utworzonego klubu NKS "Trójwieś Beskidzka" w Jaworzynce.
Kierownikiem sekcji narciarskiej w latach 1992 -1994 był Jerzy Pilch, a po nim do 1998 r. Apoloniusz Tajner, równocześnie wiceprezes PZN. W grupie skoczków i kombinatorów przewineło się w tym okresie ok. 25 zawodników, z czego 13 stawało na podium w swoich grupach wiekowych. W sezonach 1992 - 96 zawodnicy ci zdobyli w sumie 43 medale indywidualne oraz 23 medale drużynowe, a pierwszoplanową rolę zaczął odgrywać Adam Małysz, od 1994 r. członek kadry olimpijskiej, wtedy 3-krotny mistrz Polski seniorów, 3-krotny wicemistrz mistrz Polski seniorów, 10 i 11 zawodnik Mistrzostw świata w Thunder Bay w Kanadzie '95, notujący całe pasmo sukcesów w Pucharze świata w sezonie 1995/96 (miejsca 11, 9, 8, 8, 6, 2, 4, 3, 2, 1) zakończone zwycięstwem w finale Pś. Następnym sukcesem było wprowadzenie do kadry olimpijskiej "Nagano 98" Aleksandra Bojdy, który w tym w 1996 r. zdobył 3 m. w MP Seniorów w Zakopanem i był najlepszym polskim juniorem w skokach.
We wspomnianym okresie 1992 - 96 zawodnicy wielokrotnie stawali na podium, zdobywając medale Mistrzostw Polski. Adam Małysz - 24 razy, Aleksander Bojda - 23, Mariusz Wantulok - 16, Arkadiusz Wantulok i Grzegorz Śliwka - po 10, Sławomir Wantulok - 9, Mirosław Kędzior - 6, Tomasz Wawrzacz - 4, Mariusz Szturc - 2, Jakub Michalczuk, Damian Krężelok, Rafał Juroszek, Tomisław Tajner - po 1. Byli oni członkami kadr narodowych PZN w swoich grupach wiekowych, natomiast w sezonie 1994/95 oraz 1995/96 zdecydowanie wygrali zespołowy ranking PZN w skokach, czyniąc KS "Wisła" najsilniejszym klubem w tej dyscyplinie sportu w Polsce. Wszystkich tych zawodników przez cały okres szkolił instruktor klasy I Jan Szturc. Od maja do września 1995 wspomagał J. Szturca instruktor Jan Śliwka, natomiast od 1 paĄdziernika 1995 r. został zatrudniony w skokach Tadeusz Kołder.
W sekcji narciarskiej prężnie działała też grupa biegaczy i biegaczek pod kierunkiem Bronisława Cieślara. W systematycznym treningu znajdowało się 15 - 20 zawodników, którzy rok po roku osiągali coraz lepsze wyniki. W zawodach o Mistrzostwo Polski stawali na podium: Alicja Brudny - 5 razy, Joanna Małysz i Janusz Cieślar - po 3, Jakub Jędrzejek i Maria Cieślar - po 2. Po sezonie 1995/96 powołanie do kadry juniorów PZN otrzymali: Janusz Cieślar, Krzysztof Hatlas i Alicja Brudny. KS "Wisła" w Wiśle zwyciężył w klasyfikacji generalnej I Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencjach klasycznych w Zakopanem, co świadczyło o prawidłowej pracy kierownictwa klubu, a także o najwyższych kwalifikacjach szkoleniowców.
Bazę szkoleniową dla skoczków stanowiły nadal skocznie w Wiśle Centrum i w Łabajowie, a starsi zawodnicy często trenowali we Frensztacie (Czechy) oraz w Zakopanem. Nie sposób nie wspomnieć o przebudowaniu i uruchomieniu, od 8 lat nieczynnej skoczni w Malince. To zasługa osobistego zaangażowaniu olimpijczyka Jana Kawuloka oraz prezesa klubu Andrzeja Wąsowicza. Do udanych należały zawody w skokach narciarskich pod hasłem "Adam Małysz Zaprasza".
 
 
 
« powrót|drukuj